Kandydaci na radnych Rady Gminy Zduny

Serdecznie zachęcam Państwa do zagłosowania na kandydatów startujących w wyborach samorządowych z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego. Nasz zespół to ekipa zaangażowanych, ambitnych i odważnych osób, które z dużym zapałem chcą zmieniać naszą gminę. Są to jednocześnie ludzie doświadczeni w działalności na rzecz wspólnego dobra, dla których samorząd to służba i misja. Jestem przekonany, że ich empatia i poczucie obowiązku pozwolą nam zrealizować znakomite projekty w drugiej kadencji dobrych inwestycji.

MATEUSZ DAŁEK

 • Okręg wyborczy nr 1: Bąków Dolny
 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydat o sobie: Mam 26 lat, od urodzenia związany jestem z Bąkowem Dolnym. Ukończyłem ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Obecnie jestem studentem administracji. Jestem czynnym strażakiem OSP Bąków Dolny. W OSP pełniłem również funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Pracuję na rzecz mieszkańców w radzie sołeckiej. Jestem zaangażowany w życie społeczne Bąkowa Dolnego, dzięki czemu znam potrzeby mieszkańców. Kandydując do Rady Gminy Zduny, chciałbym aktywnie wspierać wszystkie projekty zmierzające do rozwoju lokalnej społeczności. Zachęcam wszystkich do współpracy, aby każdy czuł się odpowiedzialny za rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców. Liczę na Państwa głos 7 kwietnia 2024 r. Zadbajmy wspólnie o przyszłość Bąkowa Dolnego!

CEZARY WIELEMBOREK

 • Okręg wyborczy nr 2: Bąków Górny
 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydat o sobie: Cezary Wielemborek – 48 lat, absolwent Politechniki Łódzkiej, strażak ochotnik, społecznik, członek OSP Bąków Górny, a obecnie prezes jednostki. Radny Rady Gminy Zduny od 2006 roku do chwili obecnej, zawodowo związany z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Zdunach – od 2004 roku Prezes Spółdzielni. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci, prowadzi gospodarstwo rolne w Bąkowie Górnym. Związany z Bąkowem Górnym oraz Gminą Zduny przez całe życie. Angażował się w projekty infrastrukturalne w swoim okręgu: we współpracy z Wójtem Gminy Zduny Krzysztofem Skowrońskim pozyskanie dotacji na termomodernizację budynku OSP wraz z montażem ogrzewania oraz paneli fotowoltaicznych; modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego wraz z zapleczem kuchennym; remont drogi Bogoria–Bąków Górny.

BOŻENA RÓŻYCKA

 • Okręg wyborczy nr 3: Bogoria Górna, Bogoria Dolna, Bogoria Pofolwarczna
 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydatka o sobie: Mam 50 lat, mieszkam w Bogorii Dolnej i jestem absolwentką Liceum Ekonomicznego w Łowiczu. Od 1995 r. prowadzimy wspólnie z mężem gospodarstwo rolne. Od 2002 r. rozpoczęłam pracę jako księgowa w hurtowni materiałów budowlanych. Jestem czynną działaczką Ochotniczej Straży Pożarnej, początkowo biorącą udział w zawodach strażackich, a od 18 lat służącą swoim doświadczeniem jako skarbnik. Problemy mieszkańców nie są mi obce. Kandydując na stanowisko radnego, chciałabym realizować potrzeby mieszkańców i zamierzone plany inwestycyjne w gminie. Jestem osobą bezpartyjną. Moje motto to: „Przeszłość szanujemy, przyszłość tworzymy”.

JAKUB GAJEWSKI

 • Okręg wyborczy nr 4: Rząśno I II III
 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydat o sobie: Jakub Gajewski – rolnik, nauczyciel ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Jestem mieszkańcem wsi Rząśno i w najbliższych wyborach samorządowych będę ubiegał się o mandat radnego gminy Zduny z okręgu nr 4 – Rząśno. Wraz z żoną Eweliną wychowuję 5-letnią córkę Hanę. Od wielu lat jestem członkiem OSP w Rząśnie, a od 7 lat pełnię również funkcję naczelnika straży. Działam w UKS GOK Zduny, pełniąc w klubie funkcję wiceprezesa. W przyszłej kadencji wraz z innymi kandydatami oraz wójtem gminy Zduny Panem Krzysztofem Skowrońskim chcę działać na rzecz dalszego rozwoju naszej gminy i reprezentować interesy mieszkańców wsi Rząśno. Dziękuję za każdy oddany głos!

KRZYSZTOF BIELSKI

 • Okręg wyborczy nr 5: Wiskienica Dolna, Wiskienica Górna
 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydat o sobie: Jestem 40-letnim mieszkańcem gminy Zduny, wraz z żoną i córką mieszkam w Wiskienicy Górnej. Ukończyłem Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie na Wydziale Nauk Technicznych, zdobywając tytuł zawodowy inżyniera w specjalności “instalacje w budownictwie”. Aktualnie pracuję w PGE Obrót S.A. na stanowisku doradcy ds. klienta biznesowego. Staram się zawsze podchodzić do problemów w sposób spokojny i nieemocjonalny. Ambitnie dążę do postawionych sobie celów. Jestem osobą młodą, energiczną. Odznaczam się pracowitością, sumiennością i wysokim zaangażowaniem. Zdobytą wiedzę chciałbym wykorzystać i poświęcić dla dobra społeczności gminy Zduny. Bardzo cenię sobie Państwa zdanie i z góry dziękuje za każdy oddany głos.

JUSTYNA KOWALCZYK-SIUREK

 • Okręg wyborczy nr 6: Jackowice
 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydatka o sobie: Mam 43 lata, jestem mężatką, mam 2 dzieci i od urodzenia mieszkam w Jackowicach. Z zawodu jestem technikiem farmacji. W najbliższych wyborach samorządowych będę ubiegać się o mandat radnej gminy Zduny z okręgu Jackowice. Aktywnie uczestniczę we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę Zduny. Jestem pasjonatem folkloru łowickiego, w stroju regionalnym biorę udział w licznych imprezach, reprezentując wieś, gminę i region oraz promując tradycję i kulturę. W przyszłej kadencji, wraz z innymi kandydatami oraz Wójtem Gminy Zduny Panem Krzysztofem Skowrońskim, chcę działać na rzecz dalszego rozwoju naszej gminy i reprezentować interesy mieszkańców.

AGNIESZKA KĘPKA

 • Okręg wyborczy nr 7: Łaźniki, Zalesie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydatka o sobie: Mam 54 lata i jestem rodowitą łaźniczanką. Pracuje w swoim gospodarstwie w rodzinnej miejscowości. Posiadam wyższe wykształcenie, ukończyłam Akademię Rolniczą w Poznaniu. Jestem związana z ziemią i swoją miejscowością. Od 8 lat jestem sołtysem Łaźnik. Jestem bardzo aktywna społecznie. Zainicjowałam i koordynowałam m.in. powstanie w Łaźnikach placu zabaw dla dzieci, renowację miejscowego historycznego stuletniego krzyża, powstanie przystanku autobusowego. Z funduszu sołeckiego przeznaczyłam środki na remont lokalnych dróg, a także na oświetlenie uliczne. Zawsze chętnie współpracuję z Urzędem Gminy, GSW, z druhami z OSP, a także z paniami KGW. Jestem także aktywną radną parafialną. Jako człowiek bardzo cenię i kocham ludzi, lubię z nimi współpracować – to mnie motywuje do dalszego działania. Zawsze służę pomocą. Jestem otwarta na dobre inicjatywy, zawsze gotowa do współpracy.

ŁUKASZ JANKOWSKI

 • Okręg wyborczy nr 8: Dąbrowa, Nowe Zduny
 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydat o sobie: Nazywam się Łukasz Jankowski, z zawodu jestem nauczycielem. Pracuję w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, gdzie odpowiedzialny jestem za kształcenie historyczne uczniów. W minionych pięciu latach miałem zaszczyt reprezentować Was, drodzy mieszkańcy sołectw: Nowe Zduny i Dąbrowa w Radzie Gminy Zduny, gdzie u boku wójta Krzysztofa Skowrońskiego starałem się wdrażać w życie ważne dla nas inwestycje. Przy skromnym udziale własnym udało się między innymi zmodernizować wszystkie drogi w obrębie reprezentowanych przeze mnie jednostek administracyjnych oraz wymienić oświetlenie uliczne na bardziej wydajne i ekonomiczne. Jako historyk zaangażowałem się w przywracanie lokalnego dziedzictwa dziejowego, walnie przyczyniając się do nadania honorowego obywatelstwa gminy Zduny bohaterce okresu II wojny światowej – Krysi Idzikowskiej. Prowadziłem i współorganizowałem większość wydarzeń gminnych o wymiarze historycznym i patriotycznym. Okres pięciu lat intensywnej pracy i zaangażowania w trudnym czasie pandemii oraz wojny na Ukrainie okazał się pomimo licznych przeszkód niezwykle płodny w różnego rodzaju inwestycje, jakich gmina Zduny nie widziała nigdy w swojej historii, mi zaś wytyczył nowe cele i priorytety. Nie można spoczywać na laurach i cieszyć się tym co jest. Trzeba kontynuować wyznaczone na kolejne lata zadania i konsekwentnie je realizować. Dlatego też chciałbym się poddać Waszemu osądowi, prosząc jednocześnie o wsparcie w nadchodzących wyborach samorządowych. Nie mam wątpliwości, iż praca u boku takiego włodarza jak wójt Krzysztof Skowroński przyniesie efekty podobne do tych, które wszyscy podziwiać możemy dzisiaj. Kontynuujmy to, co dobre dla naszej gminy.

KRZYSZTOF JĘDRACHOWICZ

 • Okręg wyborczy nr 9: Zduny od nr 1 do nr 60, od nr 108 do nr 141 i ulica Sportowa

 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydat o sobie: Nazywam się Krzysztof Jędrachowicz. Mam 46 lat. Od urodzenia jestem związany z gminą Zduny, a w Zdunach mieszkam od 2006 r. Wspólnie z żoną Anną wychowuję dwóch synów (18 lat i 10 lat). Z zawodu jestem strażakiem Państwowej Straży Pożarnej z 27–letnim stażem. Jestem absolwentem kilku kierunków studiów: inżynierii pożarnictwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, organizacji i ekonomiki ratownictwa w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Radomiu. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuję w szerokiej aktywności zawodowej z branży bezpieczeństwa publicznego, służb ratowniczych oraz ochrony zdrowia. Współtworzyłem duże projekty inwestycyjne m.in. modernizację obiektów, których wartość w ostatnich 2 latach to prawie 30 mln zł. Zdobyłem wiedzę oraz doświadczenie w zarządzaniu strukturami instytucji i urzędów oraz w sektorze prywatnym obejmującym przemysł, budownictwo i ochronę zdrowia. Aktywnie uczestniczę we wspieraniu działalności ochotniczych straży pożarnych oraz propagowaniu aktywności sportowej. Sam również aktywnie uprawiam sport – głównie biegi długodystansowe. Chcę kontynuacji dynamicznego rozwoju naszej gminy, który miał miejsce w ostatnich 5 latach. Doceniam pracę, zaangażowanie oraz wiarygodność Krzysztofa Skowrońskiego i identyfikuję się z jego programem rozwoju na kolejne 5 lat.

STANISŁAW KOZA

 • Okręg wyborczy nr 10: Zduny od nr 61 do 107B, od nr 142 do końca, Pólka, Retki

 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydat o sobie: Jestem emerytem, mieszkam w Zdunach. Wraz z żoną prowadzimy gospodarstwo rolne o profilu produkcji roślinnej. Obecnie jestem sołtysem wsi Zduny. Będąc radnym będę wspierał modernizację infrastruktury lokalnej, w tym chodników oraz drogi dojazdowej. Ważne dla mnie są również programy społeczne wspierające osoby starsze, niepełnosprawne oraz inicjatywy na rzecz kultury, sportu i rekreacji. Jestem otwarty na dialog i potrzeby mieszkańców. Będę wdzięczny za każdy głos oddany na mnie!

STANISŁAW ZNYK

 • Okręg wyborczy nr 11: Maurzyce, Szymanowice

 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydat o sobie: Mam 40 lat. Prywatnie jestem mężem i ojcem dwóch synów. Posiadam wyższe wykształcenie. Od 15 lat zawodowo jestem związany z pracą w miejscowej szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. Jestem czynnym sportowcem oraz instruktorem lekkiej atletyki w UKS GOK Zduny. Angażuję się w działania skierowane na rzecz kultury, sportu i rekreacji, wspierające życie naszej społeczności. Zależy mi na dalszym rozwoju naszej gminy. Proszę Państwa o obdarzenie mnie zaufaniem i oddanie na mnie głosu 7 kwietnia!

EWELINA BALIK

 • Okręg wyborczy nr 12: Strugienice

 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydatka o sobie: Mam 40 lat. Od początku swojego życia jestem związana z gminą Zduny, w której się wychowałam i uczęszczałam do szkół. Jestem żoną, mamą dwójki dzieci w wieku szkolnym i nauczycielem wychowania przedszkolnego. Od 11 lat mieszkam w Strugienicach i sądzę, że wieś potrzebuje „świeżego” spojrzenia na szereg spraw. W swych działaniach będę starała się dążyć do poprawy jakości naszego wspólnego życia. Proszę o Państwa głos 7 kwietnia – obiecuję, że postaram się nie zawieść Państwa oczekiwań.

AGNIESZKA BOGUS

 • Okręg wyborczy nr 13: Urzecze, Wierznowice

 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydatka o sobie: Mam 45 lat i od urodzenia jestem mieszkanką Gminy Zduny. Od 24 lat mieszkam w Urzeczu i wraz z mężem Cezarym – sołtysem wsi – prowadzimy wspólne gospodarstwo rolne. Mamy dwoje dzieci: 23-letnią Zuzannę, która jest studentką SGGW w Warszawie oraz 17-letniego syna Macieja, który poszedł w ślady rodziców i jest uczniem drugiej klasy Technikum Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Od wielu lat jestem członkinią KGW w Urzeczu oraz zastępcą przewodniczącej koła. Jestem również sekretarzem w Gminnej Radzie Kobiet. Przez wiele lat działałam czynnie w Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Nowych Zdunach, a przez kilka lat byłam jej przewodniczącą. Praca na rzecz lokalnej społeczności jest dla mnie ważnym aspektem życia. Wspólnie z obecnym wójtem chcę kontynuować rozwój naszej gminy.

KATARZYNA KOWALSKA-SIEKIERA

 • Okręg wyborczy nr 14: Złaków Borowy

 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydatka o sobie: Mam 43 lata, jestem mężatką i matką córki Wiktorii, posiadam wykształcenie ekonomiczne oraz uzupełniające z zakresu administracji publicznej. Przez kilka lat pracowałam w firmach handlowych branży IT. Od 14 lat prowadzę gospodarstwo rolne na terenie gminy Zduny. Sprawy dotyczące wsi i szkolnictwa nie są mi obce. Zdecydowałam się kandydować na radną, ponieważ chcę, aby nasza gmina nieustannie się rozwijała. Liczę na współpracę mieszkańców. W pracy radnej będę się starała nie zawieść Państwa zaufania.

MARCIN STAŃCZYK

 • Okręg wyborczy nr 15: Złaków Kościelny, Nowy Złaków

 • Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Skowrońskiego
 • Kandydat o sobie: Nazywam się Marcin Stańczyk, mam 33 lata i mieszkam w Złakowie Kościelnym. Od pięciu lat pełnię funkcję radnego – w tych wyborach również ubiegam się o mandat. Większość osób zna mnie z wieloletniej, aktywnej działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie od dwóch kadencji jestem prezesem zarządu. Z wykształcenia jestem informatykiem, lecz pracuję w branży elektrotechnicznej. Jako radny, zobowiązuję się do rzetelnej pracy na rzecz dobra naszej społeczności. Moje doświadczenie, determinacja i oddanie sprawie publicznej pozwolą mi skutecznie reprezentować Państwa interesy oraz realizować wspólnie wyznaczone cele. Kandyduję na radnego z okręgu nr 15 – dziękuję za każdy Państwa głos!